فروشگاه کاشی پاسارگاد شعبه کارگر جنوبی منطقه11

برند پاسارگاد از سال 1387 فعالیت خود را در ابتدا  با شرکت کارخانجات آپادانا سرام آغاز نمود . طی سال 87 طرح های پاسارگاد در رابطه با کاشی های دو پخت ،سرامیک های پرسلانی لعابدار و گرانیت پولیش خورده در دستور کار آزمایشگاه آپاداناسرام قرار گرفت.
در سال 88 محصولات دوپخت وسرامیک های پرسلانی لعابدار پاسارگاد وارد بازار مصرف گردید. همچنین پروژه جذب نمایندگی پاسارگاد با دکوراسیون یکسان در کل کشور آغاز گردید.
در سال89 نیز روند توسعه و بازار یابی پاسارگاد ادامه یافت. در اواخر سال 89 فعالیت پاسارگاد با کارخانجات فخار و برلیان رفسنجان در زمینه تولید کاشیهای تک پخت و سرامیکهای معمولی آغاز گردید.
در سال 90 همکاری پاسارگاد با کارخانه سرامیک البرز آغاز گردید که در جهت تکمیل محصولات کاشی و سرامیک اقدام موثری بود .همچنین در سال 90 سیاست پاسارگاد در راستای توسعه سبد محصول خود از یک طرف و حضور در بازارهای صادراتی از سوی دیگر قرار گرفت.
به طوری که در این سال انواع محصولات کاشی وسرامیک ، شیرآلات بهداشتی ، روشویی های بهداشتی و همچنین اکسسوری به طور کامل وارد شبکه توزیع پاسارگاد شدند و همچنین فعالیت گسترده در بازارهای کشور عراق وافغانستان آغاز گردید که در نوع خود بی سابقه بوده است.